Linia Stanisława Piotrowskiego, sekretarza królewskiego

na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 

Powrót do Linii genealogicznych

 

W herbarzu S. Uruskiego ( t. III, s. 37 ) znajdujemy dużo informacji na temat tej linii, m. i.:

 

„ Stanisław, sekretarz królewski, w nagrodę zasług dla Rzeczypospolitej otrzymał 1775 roku wraz z synami: Andrzejem, Cypryanem, Ignacym, Pawłem, Tadeuszem i córkami: Anną, Barbarą i Teresą, urodzonymi z Anny Lisowskiej, szlachectwo i zatwierdzono mu herb Ślepowron, używany przez jego przodków ( Kancl. ); pochodzący

 od niego: Adam, dziedzic dóbr Michowo, Stanisław, dziedzic dóbr Dębin, Wolicy i Osi, Henryk, dziedzic dóbr Wólki,

Jan-Antoni, dziedzic dóbr Marcinowo, i Andrzej, dziedzic dóbr Antopol i inne, synowie Andrzeja, wylegitymowani

 w Królestwie 1837 r. z przydomkiem Korwin.”

 

 

Elżbieta Sęczys  w książce „ Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836 - 1861

( s. 528 ) podaje:

 

PIOTROWSKI h. Ślepowron.

 

            Od Andrzeja, który razem ze Stanisławem był nobilitowany przez króla Stanisława Augusta w r. 1775

- syn Adam Korwin i wnuki

Andrzej Korwin,

Henryk Korwin,

Jan Korwin

Stanisław Korwin ( synowie Andrzeja ) leg. w 1837 roku w Królestwie Polskim.” 

 

- co potwierdza układ drzewa genealogicznego podany przez S. Uruskiego.

 

 

K. Niesiecki w swoim Herbarzu ( t. VII, s. 313 ) podaje wiele uzupełniających szczegółów

dotyczących dzieci Stanisława:

 

 

1. Stanisław (  ok. 1740 - ok. 1815 ) + Anna Lisowska (  ok. 1750 - ok. 1810 ).

    Ich dzieci: Tadeusz, Andrzej ( Jędrzej ), Paweł, Cypryan, Ignacy, Teresa, Anna i Barbara.

 

            2a. Tadeusz (  ok. 1765 - ok. 1800 ) - kanonik Inflancki.

            2b. Teresa (  ok. 1766 - ok. 1812 ) + Antoni Zagurski

 

            2c. Anna (  ok. 1770 - ok. 1817 )

                + 1 mąż Jerzy Dowejko. Ich dzieci: Stanisław, Jędrzej i Anna.

                 + 2 mąż Antoni Firlej Konarski - małżeństwo bezdzietne.

 

            2d. Barbara (  ok. 1772 - ok. 1818 )

                 + 1 mąż Michał Sosnowski. Ich dzieci: Łukasz, Stanisław

          i córka N.N. + Stanisław Zaleski, starosta Korabiewski

      + 2 mąż Tomasz Bydłowski, szambelan     J.K.Mości, sędzia nad Dnieprskiem.

           Ich dzieci: Stanisław Szczęstny, Bonawentura i córka Fortunata.

 

2e. Andrzej (  ok. 1774 - ok. 1816 ), pułkownik wojsk koronnych, dziedzic dóbr

      Wysokie Mazowiecki w ziemi Drohickiej, Nadarzyn w ziemi Warszawskiej,

       miasto Brzesko cum attinetiis w województwie Krakowskiem

         + Zofia Stadnicka. Ich dzieci: Mikołaj, Andrzej ( Jędrzej ), Adam, Jan- Antoni,

            Henryk i Aniela.

 

               3a. Mikołaj (  ok. 1800 - ok. 1875 )

               3b. Andrzej (  ok. 1802 - ok. 1870 ), dziedzic dóbr Antopol i innych

               3c. Adam (  ok. 1804 - ok. 1872 ), dziedzic dóbr Michowo

               3d. Jan -Antoni (  ok. 1805 - ok. 1872 ), dziedzic dóbr Marcinowo

               3e. Henryk (  ok. 1807 - ok. 1873 ), dziedzic dóbr Wólka

               3f. Aniela (  ok. 1810 - ok. 1870 ) + Andrzej Ciemniewski, sędzia Różańskim

3g. Stanisław (  ok. 1811 - ok. 1865 ), dziedzic dóbr Dębina, Wolica i Oś.

 

2f. Paweł (  ok. 1776 - ok. 1818 ), dziedzic na Motrankach w Kijowskiem wojwództwie

           +  Maryanna de Zamell - małżeństwo bezdzietne.

 

2g. Ignacy (  ok. 1780 - ok. 1850 ), pułkownik wojsk koronnych

           + Tekla  Bohuszkiewicz [ jej 1 mąż Honory Tyszkiewicz ]. Ich córka Antonina.

 

               3h. Antonina (  ok. 1815 - ok. 1865 )

 

2.h Cyprian ( Cypryan ) (  ok. 1782 - ok. 1811 ).

 

 

Powrót do góry

 

Powrót do Linii genealogicznych