Piotrowscy na Ukrainie.

 

Na podstawie Ukazu Katarzyny II z dnia  21 kwietnia (2 maja) 1785 roku odbywały się aż do 1917 roku w całym

Imperium Rosyjskim co pięć lat Spisy Rewizyjne ( podobne do naszych współczesnych Spisów Powszechnych ).

Potem na ich podstawie tworzone były Spisy szlachty poszczególnych guberni. Zawierały one  4 lub 5 kolumny:

                                                                                                                                                                                            Powrót do Linii genealogicznych

 1. nr części Księgi Rodowej, do której był wpisany ród, ułożone w porządku alfabetycznym,
 2. nr i data Ukazu lub decyzji Rządzącego Senatu, na podstawie których odbyło się wpisanie;
 1. data decyzji Kijowskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Deputowanych o wpisaniu do Księgi Rodowej;
 2. gubernia, w której rodzina została wylegitymowana;
 3. spis rodzin szlacheckich oraz ich członków.

 

Niestety, spisy te nie zawierają żadnych informacji o herbach i przydomkach wywodzących się rodzin.

Dlatego w niżej zamieszczonych liniach genealogicznych są Piotrowscy legitymujący się różnymi herbami,

wśród których są i Korwin-Piotrowscy.

 

Na Ukrainie powstały 3 spisy:

 

Spis szlachty guberni kijowskiej z 1906 roku.

Spisok dworjan kijewskoj guberni wydany przez kijowskie deputackie ( poselskie ) zgromadzenia w 1906 roku.

 

 

Spis szlachty guberni wołyńskiej z 1906 roku.

Spisok dworjan wołyńskoj guberni. Żytomierz. Wołyńska Gubernskaja Tipografija. 1906.

 

Spis szlachty guberni podolskiej z 1897 roku.

Spisok dworjan podolskoj guberni. Wydanie Podolskiego Szlacheckiego Deputatskiego Zgromadzenia.

g. Kamieniec – Podolski, Tipografia Podolskiego Gubernskiego Uprawdenija 1897 r.

 

 

 

Linie genealogiczne ze Spisu Szlachty Guberni Kijowskiej z 1906 roku.

 

Po przetłumaczeniu i opracowaniu Spisu w formie całościowej tabeli na wzór oryginalnego Spisu, który ze względu na specyficzny sposób (bardzo zagmatwany )

zapisywania poszczególnych pokoleń nie nadawał się do poszukiwań genealogicznych - wykonałem szereg tabel, oddzielnie dla każdej rodziny.

 

            I tak powstała:

 1. Linia genealogiczna od Andrzeja,
 2. Linia genealogiczna od Benedykta,
 3. Linia genealogiczna od Jana-Grzegorza,
 4. Linia genealogiczna od  Józefa i Jakuba,
 5. Linia genealogiczna od Sebastiana,
 6. Linia genealogiczna od Wojciecha
 7. Linia genealogiczna od Marcina,
 8. Linia genealogiczna od Stanisława II
 9. Linia genealogiczna od Stanisława III.

 

  Pozostałe rodziny:

-         od Teodozyna i od Leona, jako wywodzące się w Guberni Wołyńskiej, tam będą miały swoje linie genealogiczne,

-         od Erazma, jako wywodzące się w Guberni Podolskiej, linię genealogiczną będą też tam miały.

 

W Spisie tym nie zostały uwzględnione herby wywodzących się, ani ich przydomki.  Nie wiadomo więc, które z nich należą do rodzin Korwin-Piotrowskich,

jednakże opracowałem je wszystkie, aby umożliwić swobodne badania, wychodząc z założenia, że lepiej podać więcej, niż opuścić choć jednego członka rodu.   

 

 

1. Linia genealogiczna od Andrzeja

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

VII pokolenie

VIII pokolenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michał

( Józef )

 

 

Nikodem-Felicjan

Józefat

Julian

 

 

 

Ewaryst

 

 

 

Wiktor-Ireneusz (Hieronim)

 

 

 

 

Ignacy

Stanisław

 

 

 

 

Roch

Dionizy-Mikołaj

 

 

 

 

Stanisław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominik

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej

Feliks

 

 

 

 

Dionizy-Cezary

Michał-Andrzej

 

 

Teodor-Jan

 

 

 

 

Wincenty

Lucjan-August

 

 

Konrad

 

 

Kazimierz-Korceli

 

 

Seweryn

 

 

 

 

Edward

Julian

Władysław

 

Edward-Kajetan

 

 

Andrzej

Józef

Feliks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub

 

 

 

 

 

 

Foma

 

 

 

 

 

 

Paweł

Franciszek

 

 

Czesław

Mieczysław

 

 

Wienczesław

 

Cezary

 

 

 

Hieronim

Mariert-Zygmunt

 

Seweryn

 

Michał

 

Antoni

 

 

 

Jan-Ilja

Czesław-Euzebiusz

Grzegorz

Antoni

Leon

 

Stanisław

 

Marian-Klemens

 

Kazimierz

 

Jan

Nikodem

Stanisław

 

 

Marian

 

 

Florian

 

 

Józef

 

 

Józef

 

 

 

 

 

 

Antoni

 

 

Jan

 

Michał

Henryk

 

 

Karol

 

 

Dominik

Ignacy

 

Franciszek

Dominik

 

 

Jan

 

 

Dominik

Franciszek

 

 

Mateusz

Ilja

 

 

Jan

 

 

Ignacy

 

 

Franciszek

 

 

 

Piotr

Jan

 

 

 

Andrzej

Rafał

 

 

Jan

 

 

 

Leon

Piotr

 

 

 

Oktawian

 

 

 

Józef

 

 

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni kijowskiej” z roku 1906, str. 202 ( skan nr 228 ),

a mianowicie:

1. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 17.01.1848, nr Ukazu 711,

2. Wywodu w guberni kijowskiej z dn.   6.11.1855, nr Ukazu 5269,

3. Wywodu w guberni kijowskiej z dn.   5.04.1856, nr Ukazu 405,

       wraz z uzupełnieniami: 

z dn. 24.11.1865,

z dn. 12.11.1870,

z dn. 10.05.1871,

z dn. 13.11.1872

4. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 16.05.1873, nr Ukazu 1938,

5. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 16.01.1892, nr Ukazu 599,

6. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 16.05.1897, nr Ukazu 1938,

7. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 17.02.1900, nr Ukazu 460,

8. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 27.07.1902, nr Ukazu 2471,

9. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 30.11.1903, nr Ukazu 3078,

10. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 7.07.1904, nr Ukazu 1986,

11. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 2.05.1905, nr Ukazu 1459.

 

 

Wpisani do 1wszej części Księgi Rodowej Guberni Kijowskiej.

 

2. Linia genealogiczna od Benedykta

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

Vpokolenie

VI pokolenie

VII pokolenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benedykt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michał

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej-Antoni

 

 

 

 

 

 

 

Ignacy

 

 

 

 

 

 

 

Augustyn-Wincenty

Mikołaj

 

Włodzimierz

 

Konstanty

 

Edmund

 

Jan

 

 

 

Józef

Michał

Siergiej

Włodzimierz

Piotr

Aleksander

Leonid

 

 

Osip

 

Ignacy-Jakub-Liborij

Władysław-Julian

 

 

Roman-Konstanty

Adam

Władysław

Bogdan

Michalina

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni kijowskiej” z roku 1906, str. 202 ( skan nr 228 ),

a mianowicie:

1. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 23.02.1856, nr Ukazu 1287,

2. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 28.11.1860, nr Ukazu 10189,

3. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 15.10.1891, nr Ukazu 5757,

4. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 14.02.1905, nr Ukazu 457,

5. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 16.01.1892, nr Ukazu 599,

 

 

Wpisani do 1wszej części Księgi Rodowej Guberni Kijowskiej.

 

 

 

3. Linia genealogiczna od Jana-Grzegorza

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

VII pokolenie

VIII pokolenie

 

 

 

 

 

 

Jan-Grzegorz

 

 

 

 

 

 

Konstanty

 

 

 

 

 

 

Grzegorz

 

 

 

 

 

 

Antoni

 

 

 

 

 

 

Mikołaj

Gracjan

Mikołaj

 

Foma

Ludwik

 

 

 

 

 

Antoni

Karol

 

Józef

 

Jakub

 

Romuald

 

Donat

 

Franciszek

Klara

Franciszek

Adam

Julian-Gustaw

 

Jan

Michał-Mikołaj

Lew ( Leon)

 

 

Jan

 

 

Józef

 

 

Stanisław

Szymon

 

 

 

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni kijowskiej” z roku 1906, str. 201 ( skan nr 227 ),

a mianowicie:

 

1. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 26.02.1847, nr Ukazu 3343,

2. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 14.06.1850, nr Ukazu 4785

    wraz z uzupełnieniem z dn. 5.08.1865,

3. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 28.02.1886, nr Ukazu 886,

4. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 13.05.1900, nr Ukazu 1667,

5. Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 15.08.1904, nr Ukazu 2101

 

Wpisani do 6tej części Księgi Rodowej Guberni Kijowskiej.

 

 

4. Linia genealogiczna od Józefa i Jakuba

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

 

 

 

 

 

Józef

 

 

 

 

 

Jakub

 

Józef

Jan-Antoni

 

Nikodem-Edmund

 

 

 

 

 

Michał

Hipolit-Dominik

Marian

Jakub

Lucjan-Adam

 

Leonard-Edmund

 

Tobiasz-Nikodem-Michał

Eugeniusz-Leon

Sebastian-Fabian

 

Ludwik-Leon

Zygmunt-Fabian-Sebastian

Franciszek

Henryk-Józef

 

Fryderyk

 

 

Na podstawie „Spisu  Szlachty Kijowskiej Guberni”  z 1906 roku,

str. 200, 201 ( skany 226,227 ), a mianowicie:

 

Wywodu w guberni kijowskiej nr Ukazu 8974 z dnia 30.09.1936 roku,

Wywodu w guberni kijowskiej nr Ukazu 3535 z dnia 24.02.1944roku.

 

Wpisani do 6tej  części Księgi  Rodowej.

 

 

5. Linia genealogiczna od Sebastiana

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

VII pokolenie

VIII pokolenie

 

 

Sebastian

 

 

Wasyl

 

 

Michał

 

 

Józef

 

 

Józef

Henryk-Leon

Hieronim

Stefan

Wincenty-Afanasjew-Jan

 

 

Włodzimierz-Robert-Feliks

 

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni kijowskiej” z roku 1906, str. 201 ( skan nr 227 ),

a mianowicie:

Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 28.02.1838, nr Ukazu 1114,

 wraz z uzupełnieniem z dn. 17.02.1866

2. Wywodu w guberni kijowskiej z dn.  10.01.1902, nr Ukazu 69.

Wpisani do 6tej części Księgi Rodowej Guberni Kijowskiej.

 

 

6. Linia genealogiczna od Wojciecha

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

 

 

Wojciech

 

 

Erazm

Wiktor-Konstanty

Stefan-Aleksander

Karol

Symeon-Jarosław

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni kijowskiej” z roku 1906, str. 200 ( skan nr 226 ),

a mianowicie:

          Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 13.04.1842, nr Ukazu 5622,

wraz z uzupełnieniem z dn. 19.03.1862

Wpisani do 6tej części Księgi Rodowej Guberni Kijowskiej.

 

7. Linia genealogiczna od Marcina

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

 

 

Marcin

 

 

Wojciech

Ignacy

Erazm

Mikołaj

Fadiej

Hipolit

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni kijowskiej” z roku 1906, str. 200 ( skan nr 226 ),

a mianowicie:

          Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 12.02.1829, nr Ukazu 4059,

Wpisani do 6tej części Księgi Rodowej Guberni Kijowskiej.

 

 

8. Linia genealogiczna od Stanisława II

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

VII pokolenie

VIII pokolenie

 

 

Stanisław

 

 

Stanisław-Paweł

 

 

Jakub

 

 

Józef

 

 

Wojciech

 

 

Jan

Kazimierz

Leon

Kasper

 

Franciszek

 

Konstanty

 

Michał

 

Dominik

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni kijowskiej” z roku 1906, str. 201 ( skan nr 227 ),

a mianowicie:

Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 14.08.1856, nr Ukazu 5139,

       wraz z uzupełnieniem z dn. 14.05.1865.

 

Wpisani do 6tej części Księgi Rodowej Guberni Kijowskiej.

 

.

9. Linia genealogiczna od Stanisława III

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

 

 

Stanisław

 

 

Jan

 

 

Franciszek

 

 

Józef

Józef

Celestyn

Mikołaj

Jan

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni kijowskiej” z roku 1906, str. 201 ( skan nr 227 ),

a mianowicie:

          Wywodu w guberni kijowskiej z dn. 17.07.1847, nr Ukazu 4059,

 

 

Wpisani do 6tej części Księgi Rodowej Guberni Kijowskiej.

Do góry

 


Linie genealogiczne ze Spisu Szlachty Guberni Wołyńskiej z 1906 roku.


Spis składa się z 4 kolumn którymi są:

 1. nr Ukazu lub decyzji Rządzącego Senatu, na podstawie których odbyło się wpisanie;
 2. data Ukazu lub decyzji Rządzącego Senatu, na podstawie których odbyło się wpisanie;
 3. 2. gubernia, w której rodzina została wylegitymowana; data decyzji Podolskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Deputowanych o wpisaniu do Księgi Rodowej;
 4. spis rodzin szlacheckich oraz ich członków; nr części Księgi Rodowej, do której był wpisany ród, ułożone w porządku alfabetycznym.

1. Linia genealogiczna od Samuela

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

VII pokolenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin

 

 

 

Jan-Michał

Kazimierz-Adalbert

K

Wincenty-Fererij-Edward

Jan-Antoni

Andrzej

Euzebiusz-Józef

Karol-Antoni

 

 

Marcin

 

 

Hipolit-Jan

Mamiert

Karol

Roman

 

Mikołaj

Franciszek

 

 

Marcin

 

 

Paweł

 

Jan

Bazyli

Adam-Wojciech

 

 

Henryk-Jan-Gwalbert

 

 

Adolf-Sylwester

 

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni wołyńskiej” z roku 1906, str. 114 ( skan nr 156),

a mianowicie:

1.     Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 22.03.1862, nr Ukazu 2242,

2.     Wywodu w guberni wołyńskiej z dn.  9.10.1893, nr Ukazu 6290,

3.     Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 30.11.1895, nr Ukazu 4074.

 

 

2. Linia genealogiczna od Pawła

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

Vpokolenie

 

 

 

Paweł

 

 

 

Jerzy

- Grzegorz

 

 

 

Mikołaj

Stanisław

-Eustachy

Erazm

-Dionizy

Józef

-Kalasanty

 

 

Dionizy

 

Liborij

-Aleksy

 

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni wołyńskiej” z roku 1906, str. 115 ( skan nr 157),

a mianowicie:

1.     Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 31.03.1850, nr Ukazu 2377.

 

3. Linia genealogiczna od Aleksandra

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

Vpokolenie

VI pokolenie

VII pokolenie

VIII pokolenie

 

 

Aleksander

 

 

Jan

 

 

Michał

 

 

Marian

 

 

Daniel-Konstantyn

 

 

Michał-Aleksander

 

 

Stanisław

Bogdan-Ignacy-Makary

Ludomir-Pantaleon

Marian

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni wołyńskiej” z roku 1906, str. 1151 ( skan nr 157 ),

a mianowicie:

1. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 19.10.1850, nr Ukazu 9874,

2. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn.   8.11.1899, nr Ukazu 3568.

 

 

4. Linia genealogiczna od Jana

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

Vpokolenie

 

 

 

 

Jan

 

 

 

 

Józef

 

 

 

 

Walenty

 

 

 

 

Laurenty-Justynian

Ludwik-Foma

Leopold

Marceli-Franciszek

Konstanty

Jan-Laurenty

Józef

Narcyz

Jan-Foma

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni wołyńskiej” z roku 1906, str. 115 ( skan nr 157 ),

a mianowicie:

1. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 20.02.1853, nr Ukazu 1681,

2. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 26.04.1874, Op. Zeb.

 

 

5. Linia genealogiczna od Andrzeja

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

 

Andrzej

 

Jan

 

Wasyli

Wiktor-Marek-Piotr

Oktawian-Wincenty

Stanisław-Józef

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni wołyńskiej” z roku 1906, str. 115 ( skan nr 157 ),

a mianowicie:

Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 18.02.1863, nr Ukazu 977.

 

6. Linia genealogiczna od Wojciecha

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

 

Wojciech

 

Paweł

 

Jan

Jakub

Erazm

Tytus-Apolinary

Kamilla

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni wołyńskiej” z roku 1906, str. 115 ( skan nr 157 ),

a mianowicie:

1.     Wywodu w guberni wołyńskiej z dn.   2.08.1875, nr Ukazu 3008,

2.     Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 12.03.1877, nr Ukazu 1799.

 

7. Linia genealogiczna od Jakuba

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

 

Jakub

 

Andrzej

 

Franciszek-Salezy-Antoni

Hipolit

Lucjan

Aleksander-Antoni

Władysław-Jan

Hipolit

Zygmunt

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni wołyńskiej” z roku 1906, str. 115 ( skan nr 157 ),

a mianowicie:

1.     Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 12.06.1892, nr Ukazu 3965.

2.     Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 31.03.1898, nr Ukazu 1186.

 

 

 

8. Linia genealogiczna od Jana

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

 

 

Jan

 

Andrzej

 

Wincenty-Mikołaj

Mieczysław-Konrad

Bolesław

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni wołyńskiej” z roku 1906, str. 188 ( skan nr 230 ),

a mianowicie:

Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 12.06.1892, nr Ukazu 2243.

 

9. Linia genealogiczna od Jana i Kazimierza

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

Vpokolenie

VI pokolenie

Jan

Kazimierz

Antoni

Franciszek

Adolf-Ambroży

 

Erazm-Jan

 

Piotr

Franciszek

Aleksander-Walery-Antoni

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni wołyńskiej” z roku 1906, str. 381 ( skan nr 425 ),

a mianowicie:

1. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 27.08.1837, nr Ukazu 7996,

2. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 22.02.1855, nr Ukazu 1834.

 

 

10. Linia genealogiczna od Dominika

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

Vpokolenie

 

Dominik

 

Maciej

 

Ignacy-Waldemar

 

Józef-Gawryło

Stefan-Marian

Antoni-Stanisław

Stanisław-Marian

Gustaw-Józef

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni wołyńskiej” z roku 1906, str. 381 ( skan nr 425 ),

a mianowicie:

1. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 10.05.1843, nr Ukazu 2070,

2. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 24.11.1844, nr Ukazu 6525.

 

11. Linia genealogiczna od Stanisława IV

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

Vpokolenie

 

 

 

Stanisław

 

 

 

Antoni

 

 

 

Mikołaj

 

Stefan

Feliks

Józef

Foma

Teodor

Ignacy

Piotr

Sebastian

Stanisław

Piotr-Wasyl

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni wołyńskiej” z roku 1906, str. 381 ( skan nr 425 ),

a mianowicie:

Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 5.12.1844, nr Ukazu 7297.

 

 

12. Linia genealogiczna od Andrzeja-Stanisława

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

 

 

Andrzej-Stanisław

 

Aleksander

 

Roman-Osip-Kazimierz

 

Stanisław-Jan-Kanty

 

Wincenty-Kazimierz-Jan

 

Stanisław-Jan-Kazimierz

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni wołyńskiej” z roku 1906, str. 381 ( skan nr 425 ),

a mianowicie:

1. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 24.09.1845, nr Ukazu 6986,

2. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 14.12.1882, nr Ukazu 10217.

 

 

13. Linia genealogiczna od Wojciecha II

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

Vpokolenie

Wojciech

Antoni

Wiktor

Foma

Franciszek-Karol

 

 

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni wołyńskiej” z roku 1906, str. 382 ( skan nr 426),

a mianowicie:

Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 13.02.1847, nr Ukazu 16275.

 

 

14. Linia genealogiczna od Józefa i Samuela

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

Vpokolenie

VI pokolenie

VII pokolenie

 

 

 

 

Józef

 

 

 

 

Samuel

 

 

 

 

Jan

 

 

 

 

Maciej

Franciszek

Hieronim-Michał

 

Ignacy-Franciszek

 

 

Jan-Mikołaj

 

Jan

Jan

Włodzimierz-Piotr-Paweł

Wincenty

Andrzej

 

Osip

 

Franciszek

 

Jan

 

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni wołyńskiej” z roku 1906, str. 382 ( skan nr 426),

a mianowicie:

1. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 24.05.1849, nr Ukazu 2195,

2. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 21.06.1884, nr Ukazu 3025.

 

 

 

15. Linia genealogiczna od Wojciecha III

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

Wojciech

Ignacy-Ludwik

Stanisław-Karol

Piotr

Stefan-Jerzy

Józef

Leon

Franciszek

Ludwik

Dionizy

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni wołyńskiej” z roku 1906, str. 382 ( skan nr 426),

a mianowicie:

Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 28.09.1849, nr Ukazu 6381.

 

16. Linia genealogiczna od Józefa i Jana

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

Vpokolenie

VI pokolenie

VII pokolenie

VIII pokolenie

 

 

 

 

 

 

 

 

Józef

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej

 

 

 

 

 

 

 

 

Franciszek

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander

 

Jan-Chryzostom-Michał

 

Karol-Stanisław

Fadiej-Aleksander

Walerian

Eligjusz-Ksawery-Piotr

 

 

Gerard-Konstanty

 

 

 

 

Józef-Michał

Michał-Adam

 

Leon-Apoloniusz

 

Henryk

 

Kamil-Jakub

 

 

Tytus-Marceli

 

 

 

 

Wiktor-Albin

 

Andrzej-Aleksander

Józef-Adam-Grzegorz

Franciszek-Antoni

Józef

Dymitr

Teodozy

Stanisław

 

Piotr

Antoni

 

Grzegorz

 

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni wołyńskiej” z roku 1906, str. 381 ( skan nr 425 ),

a mianowicie:

1. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 31.01.1834, nr Ukazu 801,

2. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 26.11.1834, nr Ukazu 10217,

   (  też w gub. Kijowskiej z dn. 26.11.1834, nr Ukazu 10207 )

3. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn.   7.09.1844, nr Ukazu 16275,

4. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 11.07.1849, nr Ukazu 3977,

5. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 14.10.1852, nr Ukazu 9167,

6. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 30.11.1897, nr Ukazu 9173,

7. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 17.02.1854, nr Ukazu Op. Sob.,

8. Wywodu w guberni wołyńskiej z dn. 16.02.1879, nr Ukazu Op. Sob.

 

Do góry

 

Linie genealogiczne ze Spisu Szlachty Guberni Podolskiej z 1897 roku.

 

1. Linia genealogiczna od Wojciecha IV

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

Wojciech

Leon

Feliks-Napoleon

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni podolskiej” z roku 1897, str. 75 ( skan nr 113 ),

a mianowicie:

1. Wywodu w guberni podolskiej z dn. 13.08.1845, nr Ukazu 5515.

 

 

 

 

2. Linia genealogiczna od Marcina II

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

VII pokolenie

VIII pokolenie

 

 

 

Marcin

 

 

 

Mikołaj

 

 

 

Paweł

 

 

 

Jakub

 

 

Stanisław-Jacenty

 

 

Erazm

Mikołaj

 

Jan

 

Franciszek-Feliks

 

 

Narcyz

Korneliusz-Julian

Henryk

 

 

 

 

 

Marcin

Piotr

Achilles-Kazimierz

 

 

 

 

Jan

Seweryn-Ludwik

Stanisław-Józef-Hilary

Józef-Hipolit

Leon-Feliks

 

Henryk-Jan

Jan

Feliks

Jan

 

 

 

Józef

 

 

Łukasz

 

 

Józef

Jan-Stefan

Bolesław

Leonard

Leon

Franciszek-Salezy-Mieczysław

 

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni podolskiej” z roku 1897, str. 75 ( skan nr 113 ),

a mianowicie:

1. Wywodu w guberni podolskiej z dn. 19.09.1850, nr Ukazu 7624,

2. Wywodu w guberni podolskiej z dn.   5.04.1854, nr Ukazu 2120,

    ( jest również pod tą sama datą i numerem w gub. Kijowskiej )

3. Wywodu w guberni podolskiej z dn. 16.08.1854, nr Ukazu 6822,

4. Wywodu w guberni podolskiej z dn.   5.09.1855, nr Ukazu 6989,

5. Wywodu w guberni podolskiej z dn. 27.01.1866, nr Ukazu 6989,

6. Wywodu w guberni podolskiej z dn. 23.06.1877, nr Ukazu 6989.

 

 

 

3. Linia genealogiczna od Łukasza

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

Vpokolenie

VI pokolenie

 

Lucjan

 

Foma

 

Jan

 

Bartłomiej

 

Daniel

Józef

Leonard

Eugenia

Roman

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni podolskiej” z roku 1897, str. 75 ( skan nr 113 ),

a mianowicie:

1. Wywodu w guberni podolskiej z dn. 16.08.1854, nr Ukazu 6828,

2. Wywodu w guberni podolskiej z dn. 25.02.1863, nr Ukazu 3964,

3. Wywodu w guberni podolskiej z dn. 15.07.1863, nr Ukazu 3964,

4. Wywodu w guberni podolskiej z dn. 15.07.1865, nr Ukazu 3964.

 

 

 

 

 

4. Linia genealogiczna od Macieja

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

 

Maciej

 

Antoni-Onufry

 

Romulad

Kajetan

 

Stanisław

 

Józef-Michał

Władysław

Piotr

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni podolskiej” z roku 1897, str. 75 ( skan nr 113 ),

a mianowicie:

1. Wywodu w guberni podolskiej z dn. 17.07.1858, nr Ukazu 3996,

2. Wywodu w guberni podolskiej z dn. 19.03.1870, nr Ukazu 4480,

3. Wywodu w guberni podolskiej z dn. 29.11.1888, nr Ukazu 4480.

 

 

5. Linia genealogiczna od Antoniego

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

 

 

 

 

 

 

Antoni

 

 

 

 

 

 

Marcin

 

 

Józef

 

 

Kazimierz-Maciej

Karol-Benedykt

Ludwik-Bernard

Władysław

Mikołaj

Józef

Kasper

Ignacy

Jan

Józef

 

 

Mikołaj

 

Antoni

Szymon

Ignacy

Jan

Kazimierz

Julian

Laurenty

Kazimierz

Jan

 

Jakub

Jan

Jan

Józef

Antoni

Michał

 

Wojciech

 

 

 

Na podstawie „Spisu szlachty guberni podolskiej” z roku 1897, str. 75 ( skan nr 113 ),

a mianowicie:

         Wywodu w guberni podolskiej z dn. 28.02.1862, nr Ukazu 1941.

 

Do góry

 

 

Powrót do Linii genealogicznych