Powrót do Sylwetek

 

Maria Korwin-Piotrowska herbu Korwin

 

 

 Urodziła się 5.01. 1888 r. w Gorochowce, w guberni chersońskiej. Jej rodzicami byli:

 Józef Korwin-Piotrowski herbu Korwin i Alina Piotrowska z domu Łukaszewicz herbu

 Korczak.

              Była dyplomowaną nauczycielką. Dyplom ze złotym medalem uzyskała w 1907r.

 w Nikołajewie  k/Odessy ( obecnie Ukraina - ówcześnie Imperium Rosyjskie  ).

Kierowała szkołą parafialną ( rz. - kat., a przez to polskiej ) w Nikołajewie.

Prowadziła też tajne nauczanie i szereg działań mających na celu utrwalanie

polskości miejscowej Polonii, uczestniczyłai inicjowała liczne przedsięwzięcia w dziedzinie

promocji polskiej kultury. Od 1917r. udzielała też korepetycji prywatnych.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości,  przez 3 lata starała się przedostać do Polski,

co w końcu jej się udało: granicę przeszła w końcu pieszo, podając się za pracującą w polu chłopkę.

W latach 1921 - 1922 udzielała prywatne korepetycje w kraju. W latach 1922/23 pracowała jako rachmistrz w Zakładach Górniczo - Hutniczych w Starachowicach, uczestniczyła w założeniu w St. organizacji dla kobiet z rodzin robotniczych ( nauka szycia, gotowania ).

Działała w komitecie założycielskim budowy kościoła w Starachowicach, w którym potem udzielała się bezinteresownie jako pierwsza organistka i chórmistrz kościoła Wszystkich Świętych.

W latach1924, i 1925 - 1940 – pracowała jako nauczycielka, kierowniczka prywatnej szkoły przygotowującej młodzież do egzaminów do szkół średnich istniejących wówczas tylko w większych miastach. W 1934r. odznaczona została kawalerskim krzyżem „Polonia Restituta” za krzewienie polskości pod rządami carskimi.

Gdy szkoła została zlikwidowana przez niemieckie wojska okupacyjne, od 1940 do 1943 roku prowadziła tajne nauczanie. Była cudowną organizatorką życia szkoły, dziecięcych zabaw, przedstawień, uroczystości kościelnych i państwowych -  była gorącą patriotką.

 

 

Wszystko czyniła z pasją,

nawet jeśli wiązało się to z niedogodnościami

 dla niej samej.

Żyła sercem, uczyła kochać ludzi, Boga i Ojczyznę.

 

 

1 mąż: KONRAD KOŚCIESZA - małżeństwo unieważnione orzeczeniem Sądu Konsystorskiego Sandomierskiej Kurii Rzymsko – Katatolickiej - małżeństwo bezdzietne.

2 mąż: MIECZYSŁAW ŚLIWIŃSKI ( herbu Kozieł  ).

Ich dzieci: IRENA ( 1925 – 2009 ), HANNA ( 1927 - 1994 ) i JERZY ( 1929 ).

 

Zmarła 16.V.1972r., pochowana w grobie matki Aliny w Starachowicach – Wierzbniku.

 

Do góry

 

Powrót do Sylwetek