Sylwetki Korwin-Piotrowskich

Do spisu treści

Rejestr

 

Linie genealogiczne Korwin-Piotrowskich

Populacja żyjących osób o nazwisku Piotrowski w latach 90-tych XX wieku w Polsce wynosiła około 60 tysięcy.

 Do tego należy dodać co najmniej drugie tyle za granicą ( najwięcej u naszych sąsiadów ze Wschodu ), co może

 oznaczać nawet i 120 tysięcy żyjących obecnie Piotrowskich.

Jeżeli dodamy do tego znanych z herbarzy i książek genealogicznych Piotrowskich, być może ogólna ich liczba

przekroczy 150 tysięcy. Jednakże nas interesują na tej stronie internetowej wyłącznie osoby noszące przydomek

Korwin, a więc o nazwisku: Korwin-Piotrowscy.

            Portal Moikrewni.pl określa liczbę Korwin-Piotrowskich w Polsce na 65 osób. Ponieważ obliczone

to było na podstawie liczby abonentów telefonicznych – rzeczywista liczba może sięgać 100, lub więcej osób.

Poniżej prezentujemy odszukane linie genealogiczne, a jednocześnie zapraszamy

RZECZYWISTYCH Korwin-Piotrowskich, lub RZECZYWISTYCH potomków Korwin -Piotrowskich,

aby zgłaszali swoje genealogie do opublikowania na tej stronie.

( vide Twoja genealogia? poniżej - tam są wskazówki, jak to zrobić ).

 

 

Genealogie zamieszczone tutaj zostały:

 albo za zgodą  i na pełną odpowiedzialność Osób Zgłaszających,

lub były opracowane na podstawie powszechnie dostępnych publikacji, jak:

 książki, spisy szlachty, publikacje prasowe i zasoby Internetu.

 

 

1.      Linia protoplasty Tomasza z Mazowsza

2.      Linia od Karola, wnuka Tomasza protoplasty

3.      Genealogia Aleksandra z Krasnodaru ( Rosja )

4.      Genealogia potomków Franciszka

5.      Genealogia potomków Bernarda

6.      Genealogia Ludmiły z Kijowa (Ukraina)

7.      Genealogia potomków Józefa

8.      Genealogia potomków Jana

9.      Genealogia rodziny Gabrieli Zapolskiej

10.  Genealogia rodziny Ludwika Korwina

11.  Linia Stanisława, sekretarza królewskiego

12.  Piotrowscy na Ukrainie

13.  Twoja genealogia?

14.  Genealogia potomków Władysława z Litwy

 

 

Do góry

 

Powrót do spisu treści