LINIA PROTOPLASTY TOMASZA KORWIN-PIOTROWSKIEGO

z Mazowsza  ( I - VI pokolenie ).

 

Powrót do Linii genealogicznych

 

 

Jest to pierwsza powszechnie znana z herbarzy linia, z której wychodzi szereg innych, prowadzących

do różnych rodzin Korwin-Piotrowskich, dlatego tak bardzo ważne jest jej dokładne opisanie.

         Jej początki znajdujemy w Wywodzie z   27.02.1817 roku w guberni mińskiej.

 

Poniżej fragmenty tego Wywodu:

 

„ Wywód Familij Urodzonych Korwinów Piotrowskich

 

Herbu  Korwin

 

 

Roku Tysiąc Ośmset Siedmnastego Miesiąca Februaryi Dwadziestego

Siódmego Dnia

 

-         Złożony został wywód Familij Urodzonych Korwinów Piotrowskich przez Urodz[onego] Adama

     Syna Macieja Piotrowskiego na Linij do wywodu Podany     i przez Nas Deputacyą Konnotowaney Podpisany,

    z Którego gdy się okazało Że ta Familia używaiąca Herbu Korwin 

     /: Kruk Czarny Powinien bydź stoiący na pniu ociętym leżącym u którego dwa z jedney strony sęki nizko,

     dwa u góry, pierścień złoty w nosie trzyma, dyamentem na dół, sam kruk w lewą tarczy całym sobą obrócony,

    w polu Czerwonym na Hełmie trzy pióra strusie:  /

 

„ Dnia 25.07.1790 r. do akt brasławskich woj. wileńskiego wniesiono

i sprawdzono następującą linię od protoplasty Tomasza Piotrowskiego :

 

1.- W Pierwszym pokoleniu Że Urodzony Tomasz Piotrowski przybywszy

 z Mazowsza w Powiat Brasławski zaszczycaiąc się wolności Szlacheckiey Prorogatywą

osiadł gdzie Possyduiąc Dobra Ziemskie wszelkie obowiązki Prawem Rycerskiemu Stanowi

równie też i Obywatelom przepisane dopełniał

 

2.     w Drugim Pokoleniu że zostawił Synów trzech Józefa Woyskiego i Pisarza Grodz. Wileń.:

 Samuela i Jana Prócz wzmienioney Genealogij Urzędowie sporządzoney

-         Nadto przekonywa Prawo Wieczysto Przedażne Roku Tysiąc Siedmset Trzynastego Miesiąca Aprila

    Dziewiętnastego dnia Datum Eorum: Maja Dwadziestego Dziewiątego w Trybunale Litewskim przyznana.-

     -  później w 1.02.1794 r. do akt powiatu Brasławskiego wniesiona Józefowi

      i Benedykcie z Tymińskich Korwinów Piotrowskich zapłata za majątek Norzyce.

 

3.     - W Pokoleniu Trzecim Że Józef Tomaszewicz spłodził Synów dwuch Franciszka i Macieja.

-         Samuel  Tomaszewicz pięciu Władysława, Jerzego Franciszka, Andrzeja i Piotra.

-         Jan Tomaszewicz Jerzego Kazimierza Franciszka i Antoniego.

 

4.     - W Pokoleniu Czwartym Że Franciszek Józefowicz spłodził Synów Czterech Michała, Józefa,

 Antoniego i Teodora, Maciey Józefowicz dwuch Adama  i Jana. Władysław Samuelowicz bezpotomny.

Jerzy Samuelowicz spłodził Kazimierza.- Franciszek Samuelowicz spłodził Synów Trzech Antoniego, Mateusza i Jana.

 Andrzey Samuelowicz bezpotomny Piotr Samuelowicz spłodził  Józefa.- Kazimierz Janowicz Spłodził Synów dwuch Antoniego i Bazylego.

-         Franciszek Janowicz trzech Benedykta, Adama i Ioachima. Antoni Janowicz Sterilis.

-          

5.- W Pokoleniu Piątym i ostatnim Że Michał Franciszkowicz ma Synów Czterech Wincentego, Jana, Franciszka i Stanisława.

 Józef Franciszkowicz Jednego Stanisława.- Antoni Franciszkowicz dwuch Adama i Franciszka ,

Adam Maciejowicz  dwuch Józefa i Stanisława. Jan Maciejowicz Fabiana

 i Franciszka.- Kazimierz Jerzewicz Bazylego, Bazyli Kazimierzowicz ma Synów dwuch Dominika i Antoniego,

 Benedykt Franciszkowicz Wincentego.- Adam

Franciszkowicz Antoniego.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

- Deputacya Wywodowa Gubernij Mińskiey to wszystko przeyrzawszy

i rozważywszy na Fundamencie wyż Cytowanych dowodów Rodowitość Szlachecką w Pięciu Pokoleniach Imienia

Urodzonych Korwinów Piotrowskich rozgałęzioną Probuiących.

 

-         My Marszałek Stanu Szlacheckiego Gubernij Mińskiey i Deputaci z Powiatów teyże Gubernij wybrani, Maiąc się stosownie

-          do Przepisów Praw w Dyplommacie Roku Tysiąc Siedmset Osmdziesiąt  Piątego Naymiłościwiey Szlachcie nadanym wyrażonych

-         Niemniey też Pilnuiąc się Prawideł w Ukazie z Rządzącego Senatu za Nayłaskawszą Konfirmacyą Nayiasnieyszego Monarchi

-          pod Dniem Piątym Maja Tysiąc Osmset Pierwszego Roku wydanym.

 

Familią Urodzonych Korwinów Piotrowskich

Jakoto dziś wywodzących się:

 

- Michała z Synami Czterma Wincentym, Janem, Franciszkiem i Stanisławem,

- Józefa z Synem Stanisławem,

- Antoniego z Synami Adamem i Franciszkiem,

- Teodora Franciszkowicza.

- Adama z Synami Józefem i Stanisławem

- Jana Maciejewicza z synami Fabianem i Franciszkiem

- Kazimierza Jerzewicza z Synem Bazylim.

- Antoniego, Mateusza i Jana Franciszkowiczów.

- Józefa Piotrowicza,

- Antoniego

- Bazylego Kazimierzowicza z synami Dominikiem i Antonim

- Benedykta z Synem Wincentym,

- Adama z Synem Antonim i Ioachima Franciszkowiczów

- Adama Franciszkowicza z synem Antonim i IoachimaFranciszkowicza

 

 

„ - Za Rodowitą i Starożytną Szlachtę Polską Uznawszy Onych do Księgi Szlacheckiey Gubernialney Mińskiey,

 Części Pierwszey wnosiemy a Uskuteczniaiąc wolę  Prawa Patent

na Imię Wywód Podpisuiącego Urodz[onego] Adama Syna Macieja Korwina Piotrowskiego wydać Determinuiemy.”

 

 

 

 

Dane z tego Wywodu można ująć w tabelach:

 

1. Tabela z AKT BRASŁAWSKICH z 25.07.1790 roku:

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz

1648 r.

protoplasta rodu,

z Mazowsza przybył do powiatu Brasławskiego

 

 

 

Józef

Wojski

 i pisarz grodzki

wileński,

majątek

Norzyce 1713

( Piotrowo )

 

+ Benedykta Tymińska

 

 

 

 

Franciszek I

 

 

Michał

Wincenty

Jan

Franciszek IV

Stanisław

Józef

Stanisław

Antoni

Adam

Franciszek V

 

Teodor

 

Maciej

Adam

Józef

Stanisław

 

Jan

Fabian

Franciszek VI

 

Samuel

 

 

Władysław

bezpotomny

Jerzy

Kazimierz

Bazyli

 

Franciszek II

Antoni

Mateusz

Jan

Andrzej

bezpotomny

Piotr

Józef

Jan

Jerzy

 

Kazimierz

Antoni

 

Bazyli

Dominik

Antoni

 

Franciszek III

Benedykt

Wincenty

Adam

Antoni

Joachim

Antoni

bezpotomny

 

 

2.Tabela zbiorcza z Wywodu z 1817 roku:

 

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz

1648 r.

protoplasta rodu

 

 

Józef

wojski

czernihowski,

pisarz grodzki

wileński,

majątek

Norzyce 1713

( Piotrowo )

 

+ Benedykta Tymińska

 

 

 

 

Franciszek I

 

 

Michał

Ignacy

Wincenty ur. 1782

Jan ur. 1762

Franciszek IV

Stanisław

Józef

Stanisław

Antoni

Adam

Franciszek V

 

Teodor

Mateusz ur. 1799

Tomasz ur. 1808

Adam

 

Maciej

Adam

Józef

Stanisław ur. 1798

 

Jan ur. 1762

Fabian

Franciszek VI

Tadeusz

 

 

 

Samuel

Władysław

bezpotomny

Jan

Daniel

 

Jerzy

 

Kazimierz

Bazyli

Dominik

Antoni

Antoni

 

Franciszek II

Antoni

Mateusz

Jan

Andrzej

bezpotomny

Piotr

Józef

 

Jan

 

Kazimierz

Bazyli

Michał

Dominik ur. 1795

Antoni

 

Franciszek III

Benedykt

Wincenty

Joachim

Adam

Antoni

Władysław

Jerzy

Piotr

Antoni

bezpotomny

 

 

 

 

Tabela nr 3. - linia genealogiczna od Tomasza  ( I – III pokolenie ):

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

 

 

 

Tomasz

1648 r.

protoplasta rodu

 

Józef

Franciszek I

Maciej

 

 

Samuel

Władysław bezpotomny

Jan

Jerzy

Franciszek II

Andrzej bezpotomny

Piotr

 

 

Jan

Kazimierz

Franciszek III

Władysław

Jerzy

Piotr

 

 

 

Tabela nr 4. - linia genealogiczna od Józefa ( II - V pokolenie ):

 

 

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

Józef

wojski

czernihowski,

pisarz grodzki

wileński,

majątek

Norzyce 1713

               ( Piotrowo )

 

+ Benedykta Tymińska

 

 

 

 

Franciszek I

 

 

Michał

Ignacy

Wincenty ur. 1782

Jan ur. 1762

Franciszek IV

Stanisław

Józef

Stanisław

Antoni

Adam

Franciszek V

 

Teodor

Mateusz ur. 1899

Tomasz ur. 1808

Adam

 

Maciej

Adam

Józef

Stanisław ur. 1798

 

Jan ur. 1762

Fabian

Franciszek VI

Tadeusz

 

 

 

Tabela nr 5. - linia genealogiczna od Samuela ( II - VI pokolenie ):

 

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

 

 

 

Samuel

Władysław

bezpotomny

Jan

Daniel

 

Jerzy

 

Kazimierz

Bazyli

Dominik

Antoni

Antoni

 

Franciszek II

Antoni

Mateusz

Jan

Andrzej

bezpotomny

Piotr

Józef

 

 

 

Tabela nr 6. - linia genealogiczna od Jana ( II - V pokolenie ):

 

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

 

 

 

 

Jan

 

Kazimierz

Bazyli

Michał

Dominik ur. 1795

Antoni

 

Franciszek III

Benedykt

Wincenty

Joachim

Adam

Antoni

Władysław

Jerzy

Piotr

Antoni

bezpotomny

 

Uzupełnienia do linii Tomasza:

 

  1. [GIAB 319-2-2522-2ob do 3ob]:

 

Ludwik + Kazimiera Małachowska

Aleksander 1855(6)

 

  1. [GIAB 319-2-2522-23 do 24]:

 

 

Pokolenie nr

Imiona

1.

Tomasz

2.

Józef

3.

Franciszek

4.

Antoni

5.

Adam + Anna

6.

                     Ludwik

              Juliusz (Julian?)

 

  1. [GIAB 319-2-2522-21 do 23ob, 24] :

 

 

Józef

Stanisław + Klotylda Slezer (Ślezer)

Józef Cezary

Władysław Kalikst

 

Linia „ Od Franciszka I ” [GIAB 319-2-2522-48 do 50ob]:

UKAZ nr 76 z 21.01.1847 r.

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

VII pokolenie

VIII pokolenie

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz 1848

 

 

 

 

 

 

 

Józef

 

 

 

 

 

 

 

Franciszek I

Michał

 

 

 

 

 

 

 

Józef

 

Stanisław

+ Klotylda

Slezer (Ślezer?)

Józef Cezary

+ Maria Piekarska

Hipolit Stanisław

1863

 

Maciej Edward

1865

Władysław Kalikst

 

 

Paulina

 

 

Waleria

 

 

 

Antoni

+ 1. Barbara

+ 2. Marianna

 

Adam

Ludwik

Adam 1872

 

Ilja ( Julian ) 1879

Juliusz

 

 

 

Jan Ignacy

 

Michał

Józef

 

Antoni

 

Franciszek

 

Teodor

 

 

 

 

 

  1. [GIAB 319-2-2522-11 do 12]:

 

Tomasz

Samuel

Franciszek

                                        Antoni

Mateusz 1799

                                         Wincenty 1781

 

Józef 1814

Franciszek 1816

Jerzy 1819

 

 

  1. Wywód szlachectwa z 1846 roku [GIAB 319-2-2522-40 do 47ob]:

 

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

VII pokolenie

VIII pokolenie

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz

 

 

 

 

 

 

 

Józef

 

 

 

 

Karol

 

 

 

 

Franciszek

 

 

 

 

Jan

Cezary Dominik Konstanty

Jan Paweł

 

Mieczysław Marcin

 

 

Julian Leopold Marek

 

 

 

Antoni

Kazimierz

Józef Stefan

Stanisław

Jan Ignacy

 

 

 

 

 

Franciszek I

 

 

Michał

Wincenty

 

 

 

Jan

 

 

 

Franciszek

 

 

 

Stanisław

 

 

 

Józef

Stanisław

 

 

 

Antoni

Adam

 

 

 

Franciszek

 

 

 

Jan Ignacy

 

 

 

Maciej

 

 

 

 

 

 

  1. [GIAB 319-2-2522-144 do 146] Wywód z 2.03.1866 roku:

 

Pokolenie 

Imiona

1.

Tomasz

2.

Józef

3.

Franciszek

4.

Józef

Antoni

+ 1. Barbara

+ 2. Marianna

5.

Stanisław + Klotylda

Jan Ignacy

6.

Paulina

Józef

Cezary

Waleria

Władysław Kalikst

Michał

7.

 

Józef

Antoni

Franciszek

 

 

  1. [GIAB 319-2-2522-2ob do 3ob] Wywód z 7.04.1869 w Mińsku:

 

Pokolenie

Imiona

1.

Tomasz

2.

Józef

3.

Franciszek

4.

Józef

5.

Stanisław

6.

Józef Cezary + Maria Piekarska

7.

Hipolit Stanisław 1863 (4)

Maciej Edward 1865 (6)

 

  1. [GIAB 319-2-2522-2ob do 3ob] Wywód z 1.11.1910 roku w Mińsku:

 

Pokolenie

Imiona

1.

Tomasz

2.

Józef

3.

Franciszek

4.

Antoni

5.

Adam

6.

Juliusz

Ludwik 1831

7.

 

Adam 1872

Ilja 1879

 

 

 

WYWÓD z 1917 roku został uzupełniony kolejnym Wywodem w guberni wileńskiej dnia 8.08.1832 roku,

w którym dopisano wnuka Tomasza protoplasty - Karola, którego w Wywodzie z 1817 roku jeszcze nie było,

oraz jego potomnych.

 

Tabela zbiorcza do WYWODÓW z 1817 i 1832 roku. 

( I - VI pokolenie ).

 

I pokolenie

ok. 1650

II  pokolenie

ok. 1675

III  pokolenie

ok. 1700

IV pokolenie

ok. 1730

V pokolenie

ok. 1760

VI pokolenie

ok. 1790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz

1648 r.

protoplasta rodu

 

 

 

 

 

 

 

Józef

wojski czernihowski,

wojski

i pisarz

grodzki wileński

+ Benedykta Tymińska

majątek Norzyce

( Piotrowo )

 

 

 

Karol

 

 

Franciszek

 

 

Jan ur. 1762

Cezary Dominik Konstanty

Juliusz Leopold Marek

 

 

 

 

Franciszek I

 

 

Michał

Ignacy

 

Wincenty

ur. 1782

 

Jan ur. 1802

 

Franciszek IV

 

Stanisław

 

Józef

Stanisław

 

Antoni

Adam

 

Franciszek V

 

 

Teodor

Mateusz ur. 1799

 

Tomasz ur. 1808

 

Adam

 

 

Maciej

Adam

Józef

 

Stanisław ur. 1798

 

 

Jan ur. 1762

Fabian

 

Franciszek VI

 

Tadeusz

 

 

 

 

Samuel

Władysław

bezpotomny

 

 

Jan

Daniel

 

 

 

Jerzy

 

Kazimierz

Bazyli

Dominik

Antoni

Antoni

 

 

 

Franciszek II

Antoni

 

 

Mateusz

 

 

Jan

 

 

Andrzej

bezpotomny

 

 

Piotr

Józef

 

 

 

 

 

 

Jan

 

Kazimierz

Bazyli

Michał

 

Dominik ur. 1795

 

Antoni

 

 

 

Franciszek III

Benedykt

Wincenty

 

Joachim

 

 

Adam

Antoni

 

Władysław

 

 

 

Jerzy

 

 

 

Piotr

 

 

 

Antoni

bezpotomny

 

 

 

 

Powrót do góry

 

 

Powrót do Linii genealogicznych