Gdzie szukać przodków

Do spisu treści

 

 

BIBLIOGRAFIA

    

Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław i Pietrzak Michał, Historia państwa i prawa polskiego, PWN,  Warszawa 1976.

 

Bieniasz Józef, Gabriela Zapolska, Ossolineum, Wrocław 1960.

 

Boniecki Adam,  Poczet rodów w Wielkim  Księstwie Litewskim w XV i XVI w., Warszawa, 1887.

 

Boniecki Adam, Herbarz polski, Adam Boniecki, I-XVI, Warszawa 1899 -1913.

 

Chmielewski Lech, Tajemnice herbów polskich, Wydawnictwo PUBLICAT, Poznań, 2005.

 

Ciechanowicz Jan,  Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego,  I-V,  Rzeszów, 2001.

 

Ciechanowicz Witold Antoni, Genealogia rodu Ciechanowiczów od X do XIX  wieku, Jaworzno, Michał Ciechanowicz, 2003.

 

Ciechanowicz Witold Antoni, Genealogia rodu Ciechanowiczów od XIX do XXI  wieku, Jaworzno,  Michał Ciechanowicz, 2004.

 

Ciechanowicz Witold Antoni, Herbarz rodu Ciechanowiczów, Jaworzno, Michał Ciechanowicz, 2006.

 

Ciechanowicz Witold Antoni, Herbarz Korwin-Piotrowskich, Sosnowiec, Michał Ciechanowicz, 2011.

 

Ciechanowicz Witold Antoni, Herbarz rodu Ciechanowiczów, SUPLEMENT 2012, Sosnowiec, Michał Ciechanowicz, 2012.

 

Czachowska Janina, Gabriela Zapolska, Wydawnicwto Literackie, Kraków, 1966.

 

Domańska Regina, Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939-1944, Warszawa 1978, Książka i Wiedza,

 

Gajl Tadeusz,  Polskie rody szlacheckie i ich herby,  Wydawnictwo Benkowski, Białystok, 2000.

 

Gajl Tadeusz Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku, Wyd. L & L,  Gdańsk 2007.

 

Górzyński Sławomir, Kochanowski  Jerzy,  Herby szlachty polskiej, Wyd. Un. W. i Wyd. Alfa, Warszawa,1990.

 

Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego, I-II, Warszawa 1853.

 

Herby rycerstwa polskiego na zamku w Kórniku, Bibl. A.Nauk, Kórnik, 1988.

 

Heroldia Królestwa Polskiego 1936 - 1861, Inwentarz, opr. Małgorzata   Osiecka, Wyd. DiG,  Warszawa 1999.

   

Hrabia Ostrowski Juliusz,  Księga herbowa rodów polskich,  Warszawa, Gebethner i Wolf, 1901.

 

Hrabia Uruski Seweryn,  Rodzina. Herbarz szlachty polskiej,  wykończony i uzupełniony przez  Aleksandra Włodarskiego, I-XVI, Gebethner i Wolf, Warszawa, 1904.

 

Kolbuszewski Jacek, Kresy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, 1998.

 

Korwin Ludwik, Korwinowie, Kraków 1935.

 

Kulikowski Andrzej,  Polskie rody szlacheckie. Kto jest kim dziś,  Interpress, Warszawa, 1993.

 

Kulikowski Andrzej,  Wielki herbarz rodów polskich, Świat książki, Warszawa 2005.

 

Ludwik Korwin ( pseud. Ludwika Korwin-Piotrowskiego ) „KORWINOWIE”, Kraków 1935, Skład Główny  w Księgarni Stanisława Lisowskiego. Kraków, Plac Mariacki 7.

 

Łoziński Władysław, Życie polskie w dawnych wiekach, Wydawnictwo H.Altenberg -  Gubrynowicz & Syn,  Lwów, 1921.

 

Małachowski Piotr Nałęcz,  Zbiór nazwisk szlachty,  Lublin, 1805.

 

Niesiecki Kasper,  Herbarz polski,  I-X, Lipsk 1839.

 

Niesiecki Kasper, KORONA POLSKA Przy ZŁOTEY WOLNOŚCI Starożytnemi Rycerstwa  Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego KLEYNOTAMI,

Najwyższemi Honorami, Heroicznym Męstwem. y odwagą, Wytworną Nauką, a najpierwey Cnotą, Pobożnością  y Świątobliwością OZDOBIONA ....,

Drukarnia Collegium Lwowskiego  Societatis Jesu, Lwów, 1740.

 

Ostrowski Juliusz Księga herbowa rodów polskich. cz.1, Józef Sikorski; gł. skł. Księgarnia Antykwarska B. BolcewiczaWarszawa 1897-1906.

 

Polska Encyklopedia szlachecka, I-XII, Wyd Instytutu Kultury Historycznej, Warszawa, 1935/39.

 

Polski słownik biograficzny, wyd. PAN Instytut Historyczny, Wrocław, 1968 - 69.

 

Pułaski Kazimierz,  Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy,  Oficyna Wydawnicza BLITZ - Print, Warszawa,1991.

 

Rymut Kazimierz,  Nazwiska Polaków: słownik historyczno - etymologiczny,  IJP PAN,   Kraków,  1999. 

  

Rymut Kazimierz,  Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, IJP PAN, Kraków, 1992-4.

 

Rymut Kazimierz, Nazwy miast polskich, Zakład Narodowy Osssolińskich, Wrocław, 1987.

 

Sęczys Ewa Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach   1836- 1861, Wyd. DiG, Warszawa 2007.

 

Sobol, Saturnin, Tajemnice polskich rodów arystokratycznych, Wydawnictwo PUBLICAT, Poznań, 2005.

 

Szymański Józef,  Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Wyd.Naukowe PAN, Warszawa, 1993.

 

Urbański Marek, Poczet królów i książąt polskich, Klub dla Ciebie, Warszawa 20005.

 

Znamierowski Alfred, Herbarz rodowy,  Warszawa, Świat Książki, 2004.

 

Znamierowski Alfred, Insygnia, symbole i herby polskie,  Warszawa, Świat Książki, 2003.

 

Znamierowski Alfred Wielka Księga Heraldyki, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2008

 

Żywoty Hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z materyałów

 po Samuelu Brodowskim w Pohorcach znalezionych wydał ŻEGOTA PAULI Lwów, Stanisławów  i Tarnów.

Nakład Jana Miłkowskiego, 1850, reprint: Wydawnictwo „Czasopisma Wojskowe” przy współpracy Domu Wydawniczego HEROLD- PRESS, Warszawa,1991.

 

 

 

Witold Antoni Ciechanowicz

              

 

 

15 marca 2014 roku

 

 

Do góry

 

Powrót do spisu treści