Genealogia potomków Józefa Korwin-Piotrowskiego

 

Powrót to linii genealogicznych

 

                                               (linia męska)

 

Na podstawie wywodu heroldii wileńskiej z 31 sierpnia 1820 roku, spisu rodowego z 8.05.1856

  oraz dokumentów rodzinnych (świadectwo szlachectwa z 30 listopada 1868 roku)

 

1.     W pierwszym pokoleniu Józef Korwin-Piotrowski (ur. 1675- zm.1750) 

 (sędzia grodzki wileński, podwojewodzi wileński, stolnik brasławski ,

  majątek Świrany)   + Teresa Biegańska.

Ich syn: Karol.

2.     W drugim pokoleniu Karol Korwin-Piotrowski (ur. 1710 – zm.1785)  (horodniczy województwa smoleńskiego) + N.N.

Ich synowie: Szymon, Gabriel, Franciszek i Józef.

3.     W trzecim pokoleniu Gabriel Korwin-Piotrowski ( ur.1749 – zm.1824)

       + Helena Maciulewicz.

Ich synowie: Ignacy, Józef, Kazimierz, Piotr, Paweł.

4.     W czwartym pokoleniu Kazimierz Korwin-Piotrowski (ur.1791 –  zm. 1866) + Józefata Fiedorowicz.

Ich synowie: Ignacy, Onufry-Kazimierz, Józef-Zygmunt, Karol, Kazimierz.

5.     W piątym pokoleniu Kazimierz Korwin-Piotrowski (ur. 1827 –  zm.1902) + N.N.

Jego syn: Adolf.

6.     W szóstym pokoleniu Adolf Korwin-Piotrowski ( ur. 1866 –  zm.1934)

+ Zofia Jasiewicz.

Ich synowie: Stanisław, Leon, Ignacy.

7.     W siódmym pokoleniu Leon Korwin-Piotrowski ( ur. 1904 – zm. 1976)

+ Irena Górska.

Ich syn Eugeniusz.

8.     W ósmym pokoleniu Eugeniusz Korwin-Piotrowski (ur. 1933 ) + Alicja Budzisz.

Ich synowie: Krzysztof ( ur. 1959)  i Leszek Ireneusz (ur. 1962)

 

 

Opracował:

Krzysztof  Korwin-Piotrowski

2.10.2011 r.

 

 

W powiatach wileńskim i oszmiańskim szeroko rozgałęzieni byli Piotrowscy używający   herbu Korwin, 

właściciele m. in. majątków Czerepowszczyzna  i Świrany.

Ich wywodzono od Józefa i Teresy Piotrowskich ( 1743 ), stolników brasławskich.

 

                                                                                                                                            

 1. Wywód familii urodzonych Piotrowskich herbu Korwin

     z 31 sierpnia 1820 roku podawał, że:

 

 Józef Korwin Piotrowski pierwej sędzia grodzki województwa wileńskiego, a późniey stolnik brasławski ( ... ),

 starożytną szlachecką dostoynością uzacniony, pośród zaszczytów urodzeniu swemu i stanowi właściwych posiadał

 wieczyście majętność Świrany, w powiecie oszmiańskim leżącą, a obok tego miał w swey zastawnej possessyi

 od urodzoneych Biegańskich wioski Przewoźniki, Rusaków, Kościeniów i Czerenoki oraz innego nazwania

 w województwie wileńskim sytuowane, które dobra, a mianowicie Świrany, w spadku synowi swemu

 Korolowi Korwinowi Piotrowskiemu, horodniczemu województwa smoleńskiego, zostawił.

 Tak o tym przeświadczyły trzy dekreta Trybunału Litewskiego z roku 1743”. 

 

 Karol miał syna Gabryela, którego synowie Kazimierz, Ignacy, Józef, Piotr i Paweł

 w 1820 roku uznani zostali wraz z licznymi swymi potomkami przez Deputację Wywodową

Wileńską za „rodowitą y starożytną szlachtę polską”.

 

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

Wylegitymowani

Józef + Teresa

stolnikowie brasławscy 1743

Karol ,horodniczy województwa smoleńskiego, dostał w spadku majątek Świrany

Gabryel

Kazimierz

31.08.1820

 w heroldii wileńskiej

Ignacy

Józef

Piotr

Paweł

 

 

 

DRZEWO GENEALOGICZNE od Józefa Korwin -Piotrowskiego.

Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne

( fond 1343 , opis 23, dieło 6557, lico 1-2 ).

[ tłumaczenie własne – W.A.C. ]

 

 

Numer kolejny rejestru: 1

 

SPRAWA

 

Departamentu  Heroldii Rządzącego Senatu

 

o szlachectwie rodu

 

Korwin-Piotrowskich

 

 

Pismo z 30.09.1843 roku

             19.12.1872 roku

             16.01.1890 roku

               3.02.1894 roku

             20.10.1971 roku

 

 

 

 

 

pieczątka:

R.G.I.A.

FOND 1343, OPIS 23,

Ed. hr. nr 6557

 

 

 

 

 

 

[ W sprawie ] Szlachectwa rodu Piotrowskich, Rodowodu są następujące dokumenty:

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Józef

Korwin

Piotrowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Karol

 

 

 

 

 

3. Szymon

 

 

 

 

 

7. Stanisław

 

 

17. Piotr

37. Szymon

      Kajetan

38. Kazimierz

      Wiktor

39. Jan

 

 

 

18. Szymon

40. Andrzej

     Józef

41. Jakub

      Laurenty

42. Michał

     Wincenty

8. Kazimierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gabriel

 ( Gabryel )

 

9. Ignacy

19. Jerzy

     Wincenty

43. Stanisław

      Andrzej

20. Wincenty

 

 

10. Józef

21. Ignacy

44. Michał

22. Bernard

      Stefan

 

 

 

 

11. Kazimierz

23. Ignacy Jan

 

24. Onufry

     Kazimierz

 

25. Józef

      Zygmunt

 

26. Karol

 

27. Kazimierz

 

 

 

12. Piotr

28. Józef

     Izydor

 

29. Konstanty

      Stanisław

 

30. Antoni

 

13. Paweł

 

5. Franciszek

14. Ignacy

 

 

 

 

6. Józef

 

 

15. Karol

31. Józefat

      Jakub

 

32. Stanisław

 

33. Aleksander

 

34. Michał

 

16. Ludwik

     Bartłomiej

35. Aleksander

 

36. N.N.

 

 

Wypis postanowienia [ Wileń]skiego Sądu  jakie zapadło 1729 roku, lipca 28 dnia z którego wynika,

że [1 ] Józef [Korwin Piotrowski, wi]leński Wojski i Podwojewoda, prawował się ze Stanisławem.

Postanowienie

l. 8,9,10,11,12,13,14,15.

    

UWAGI do Drzewa Genealogicznego:

 

1. W oryginale ( po rosyjsku ) był diagram ze strzałkami – tu zastąpiony jest tabelą.

2. Drzewo to należy do Wywodu z 31 sierpnia 1820 roku w guberni wileńskiej,  a daty

     pism: 1843, 1872,    1890, 1894 i 1971 oznaczają, że wtenczas dopisywano kolejne  pokolenia.

3. Brak jednak na okładce daty tego wywodu, nie ma również imion, jest tylko nazwisko.

4. Linia: Józef, Karol, Gariel, Kazimierz, Kazimierz należy do Genealogii potomków Józefa,

5. Linia:  Józef, Karol, Gabriel, Józef, Bernard ) – prawdopodobnie do „Genealogii potomków Bernarda”.

 

 

Do góry

 

Powrót to linii genealogicznych