GENEALOGIA potomków Jana Korwin-Piotrowskiego:

rodziny Witolda Antoniego Ciechanowicza

z Dąbrowy Górniczej.

 

 [ pokolenie I -V oparte na Herbarzach oraz na Wywodzie z dn. 27.02.1817 r.

przeprowadzonego w Guberni Mińskiej( vide Linia protoplasty Tomasza z Mazowsza ),

 od VI pokolenia - oparte na metrykach ( m. in. 6, 7b i 8a ),

listach, pamiętnikach  i wspomnieniach członków rodu].

 

1. Tomasz ( ok. 1648 - ok.1702 ).                                         Powrót do Linii genealogicznych

2. Józef ( ok. 1675 - ok. 1750 ).

3. Franciszek ( ok. 1700 - ok. 1765 ).

4. Michał ( ok. 1730 - 1800 ).

5. Jan ( ok. 1760 - 1935 ) + N.N. Ich syn Jan.

 

            Pokolenia udokumentowane

 

6. Jan ( 1791 - ok. 1870 ) + Anna Bielinowa.

     Ich syn Michał.

    

    7a. Michał ( 1824 - 1901 ) + Leokadia Szpilowska. Ich syn Józef.

 

            8a. Józef ( 1850 - 1906 ) + Alina Łukaszewicz ( 1861 - 1931 ).

      Ich dzieci: Czesław I, Czesław II, Leontyna I, Maria, Leontyna II,  Eugeniusz,

      Józef I, Józef II i Michał. 

                        9a. Czesław I ( 1883 -1884 ).

                        9b. Czesław II ( 1884 -1920 ) popełnił samobójstwo spowodowane szykanami

      bolszewików , pochowany na cmentarzu w Smoleńsku.+ NN. ( Szwedka ).

      Ich córka Irena.

                        9c. Leontyna I ( 1886 - 1889 ).

                        9d. Maria ( 1888 - 1972 ) + Mieczysław Śliwiński (1899 - 1975 ).

                               Ich dzieci: Irena, Jerzy, Hanna Śliwińscy.

                        9e .Leontyna II ( 1889 - 1959 ) + Marceli Ciechanowicz ( 1890 - 1975 ) .

                             Ich syn Mieczysław.

                                   10a. Mieczysław Ciechanowicz ( 1917 - 1995 ) + Jadwiga Dąbrowska

     ( 1916 - 1984 ).  Ich dzieci: Witold Antoni Ciechanowicz

     Jolanta Ciechanowicz i Janina Ciechanowicz.

                        9f. Eugeniusz ( 1891 - 1964 ) + Maria ( Muszka ) Bonaparte ( 1893 - 1971 ).

                             Ich dzieci: Janina i Edward.

                                   10b. Janina ( 1911 - 2005 ) + N.N. Fularski - Pfeifer.

                                   10c. Edward ( 1920 - 1944 ) rozstrzelany przez Gestapo na rogu

                                          ul. Kilińskiego i Długiej w Warszawie.

                        9g. Józef I ( 1893 - 1894 ).

                        9h. Józef II ( 1895 - 1958 )

                             + 1żona Ksenia ( Ksana ) Augustowna Kusk.,

      + 2  żona Irena Święcicka. Oba małżeństwa bezdzietne.

                        9i. Michał ( 1897 - 1899 ).

  

 

DRZEWO GENEALOGICZNE FAMILII KORWIN – PIOTROWSKICH

( I - X pokolenie ).

 

 Linia genealogiczna w kolorze.

                                                              

I pokolenie

ok. 1648

II pokolenie

ok. 1675

III pokolenie

ok. 1700

IV pokolenie

ok. 1730

V pokolenie

ok. 1760

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TOMASZ

założyciel rodu

ok. 1648 r.

na Mazowszu

Jego bracia:

 

A/ JÓZEF

B/ ADAM

C/ ŁUKASZ

D/ ANDRZEJ

 

 

 

 

 

 

2. Józef

ok. 1675

 

 

 

5. Franciszek

 

 

15. Michał

 

 

31. Wincenty

32. Jan

33. Franciszek

34. Stanisław

16. Józef

35. Stanisław

17. Antoni

 

36. Adam

37. Franciszek

18. Teodor

 

6. Maciej

 

 

19. Adam

38. Józef

39. Stanisław

20. Jan

40. Fabian

41. Franciszek

3. Samuel

ok. 1690

 

7. Władysław

8. Jerzy

21. Kazimierz

42. Bazyli

9. Franciszek

 ok. 1730

22. Antoni  ok. 1758

23. Maciej  ok. 1759

24. Jan ok. 1760

10. Andrzej

11. Piotr

25. Józef

 

 

12. Kazimierz

 

26. Antoni

27. Bazyli

43. Dominik

28. Benedykt

44. Antoni

45. Wincenty

4. Jan

ok. 1690

13. Franciszek

29. Adam

14. Antoni

30. N.N.

 

  Linia: TOMASZ - JÓZEF - FRANCISZEK jest wspólna z Genealogią Aleksandra.

 Dopiero od jego synów następuje rozdzielenie linii genealogicznych:

- od Antoniego prowadzi linia do Aleksandra Korwin Piotrowskiego,

- a od Michała prowadzi linia do Witolda Antoniego Ciechanowicza.

Do kogo prowadzą pozostałe linie TOMASZ - SAMUEL - i dalej....,

oraz TOMASZ - JAN - i dalej... ? Jeszcze tego nie ustalono

( choć już pewne hipotezy zaistniały ).

 

VI pokolenie

VII pokolenie

VIII pokolenie

Jan ( 1791 - ok. 1870 )

 + Anna Bielinowa.

 

Michał ( 1824 - 1901 )

 + Leokadia Szpilowska

Józef ( 1850 - 1906 ) + Alina Łukaszewicz ( 1861 - 1931 )

[ córka Gracjana Łukaszewicza

 i Leontyny Kalinowskiej ]

 

 

IX pokolenie

X pokolenie

Koniec linii genealogicznej

Czesław I ( 1883 -1884 )

   - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

Koniec

 

 tej

 

Linii

 

Genealogicznej

Czesław II ( 1884 -1920 )

+ N.N. (  Szwedka )

 Irena

Leontyna I ( 1886 - 1889 )

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maria ( 1888 - 1972 )

+ Mieczysław Śliwiński

  (1899 - 1975

Irena Sosnowska

Jerzy Śliwiński

Hanna Piątkowska

Leontyna II ( 1889 - 1959 )

 + Marceli Ciechanowicz

     ( 1890 - 1975 )

Mieczysław Ciechanowicz

( jego dzieci: Witold Antoni, Jolanta i Janina Ciechanowiczowie )

Eugeniusz ( 1891 - 1964 )

+ Maria ( Muszka ) Bonaparte

 ( 1893 - 1971 )

Janina ( 1911 - 2005 )

Edward ( 1920 - 1944 ) rozstrzelany przez Gestapo na rogu ul. Kilińskiego i Długiej w Warszawie.

Józef I ( 1893 - 1894 )

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Józef II ( 1895 - 1958 )

 + 1żona Ksenia ( Ksana ) Augustowna Kusk.,

 + 2  żona Irena Święcicka.

 

Oba małżeństwa bezdzietne.

Michał ( 1897 - 1899 ). 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 Powrót do góry

 

Powrót do Linii Genealogicznych