Powrót do linii genealogicznych

 

GENEALOGIA potomków Franciszka Korwin-Piotrowskiego

herbu Ślepowron

 

 

 

 

image001 - 50procent

 

 

 

  (   wersja według zachowanego Wywodu i rodzinnych przekazów   )

 

 

1. Franciszek I (ok.1729 - ok. 1800) [majątki na Żmudzi]

+ Anna Butkiewicz (ok. 1730 - ok.1805).

Ich syn Jan.

 

2. Jan (ok.1759 - ok. 1834 ) + N.N. ( ).

Ich dzieci (wg wywodu) : Franciszek II, Józef, Antoni, Wincenty I, Andrzej,

3a. Franciszek II ( ok.1784 - ok. 1852 ) + N.N. ( ).

3b. Józef ( ok.1785 - ok. 1860 ) + N.N. ( ).

3c. Antoni (ok. 1786 - ok.1861)

3d. Wincenty I ( ok.1787 - ok. 1862)

 

3e. Andrzej ( ok.1788 – ok. 1863 ) ) [Boruchów k .Łucka]

+ 1 żona N.N. Woronicz ( ok.1790 - 1818 ), zmarła po urodzeniu Wincentego II.

Ich dzieci: Karolina i Wincenty II.

4a. Karolina ( ok. 1815 - ok. 1890 ) + N.N. Sobieszczański

Ich syn N. Sobieszczański (ok. 1840 - ok. 1915)

5a. N. Sobieszczański (ok. 1865-ok. 1940) + N.N

Ich dwie córki

4b. Wincenty II (1818 - ok. 1898 ) +1żona Waśkowska (ok. 1820 - ok. 1885)

Ich dzieci: Maria, Oktawia, Amelia, Mieczysław, Bolesław.

 

5a. Amelia ( ok. 1847 - ok. 1922 )

+ 1 mąż N.N. Żmudzki [ Żmigrodzki ? ]

Ich dzieci: Julian, Marian

+2 mąż Franciszek Klimowicz (ok.1836 – ok. 1911) (młodszy o 11 lat)

Ich dzieci: Janina, Maryla, Tadeusz

6 a. Janina Klimowicz - bezdzietna

6 b. Maryla Klimowicz - bezdzietna

6 c. Tadeusz Klimowicz (ok.1876- ok.1951) + Hanna Ostrowska

Ich dzieci: Sławomir, Andrzej

 

5b. Maria ( ok. 1856 - 1934 ) + Edward Ligocki I ( ok. 1844 - 1919 ).

                         Ich syn Edward II

6a. Edward Ligocki II (1887-1966), ur. Tucza k. Berdyczowa, pisarz

+ 1 żona Zofia Raczyńska, jej córka Danuta.

                                   (E. Ligocki II nie miał dzieci)

+ 2 żona Olimpia Giżycka

+ 3 żona Germaine Rale - Arel

+ 4 Maria Laskowska (prawdopodobnie bez ślubu)

 

5c. Oktawia ( ok. 1857- ok. 1932 ) + Ignacy Ostrowski.

Ich córka Hanna

6 a. Hanna Ostrowska + 1 mąż Tadeusz Klimowicz

(jak wyżej 5a. Amelia)

Ich dzieci Sławomir, Andrzej (jak wyżej)

+ 2 mąż Jan Szymański

 

5d. Mieczysław (ok. 1858 - ok. 1908 )

                         + Felicja Siemaszko (ok. 1860 - 1943)

Ich dzieci: Zofia, Stanisław

6 a. Zofia (1884 - 1921) + Zygmunt Chlewicki (1864 - 1938)

Ich syn Mieczysław

7 a. Mieczysław Chlewicki (1911 - 1939)

                                                +Zofia Jasieńska (1909 - 1999)

Ich córka Hanna

8 a. Hanna Chlewicka (1937 - 2001) =

 

6b Stanisław (1886 - 1943) + Bronisława (1901 - 1991)

Ich syn: Maciej (1919 - 2002)

 

5e. Bolesław ( ok. 1861 - ok. 1901) (utopił się ratując tonącego)

                                    + Narcyza Żeromska (ok. 1876 - ok. 1951)

Żeromscy - duży majątek Police, Majunice (gm. Rafałówka, Sarny)

skonfiskowany po 1863, potem Czernyc k. Łucka

Ich córka Bolesława (używała imienia Bronisława)

ur. Majunicach, później jej własność

                        6 a. Bronisława + Stanisław (jak wyżej 6b)

 

Narcyza Żeromska (ok.1876 - ok.1951) + Paulin Sobieszczański

Ich dzieci: Maria (?), Helena, Roman, Zofia, Stefan

 

Helena Sobieszczańska + N. Rześniowiecki (Rześniowski?)

Ich synowie Tadeusz i Leszek

 

                                               Roman (Romuald) Sobieszczański + Walentyna Tchórzewska

Usynowiony brat Walentyny

 

Zofia Sobieszczańska

Stefan Sobieszczański

Maria (?) Sobieszczańska

 

+2 żona Wincentego II [4b] Eleonora Waśkowska ( 1835 - ok. 1910 )

ślub z Eleonorą (po śmierci jej siostry) „dla przyzwoitości”!

 

+ 2 żona Andrzeja [ 3e ] Zbrożek [ Buszczyńska? ] ( ok.1797 - ok. 1897 ).

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

VII pokolenie

VIII pokolenie

 

 

 

 

 

 

 

Franciszek I

 

 

 

 

 

 

 

Jan

Franciszek II

Józef

Antoni

Wincenty I

 

 

 

Andrzej

Karolina

 

 

 

Wincenty II

Amelia

Maria

Edward Ligocki

Oktawia

Mieczysław

Zofia

Stanisław

Maciej

Jolanta

Dorota

Bolesław

Bolesława

(Bronisława)

 

 

 

Do góry

 

Powrót do linii genealogicznych