GENEALOGIA

potomków Bernarda Korwin-Piotrowskiego.

Nowa wersja - uzupełniona.

 

Powrót do linii genealogicznych

 

1. Bernard ( ok. 1820 - 1890 [ lub 1870 ]), majątek Czerniowo pod Wilnem.

+ 1 żona N.N. Ich syn Antoni.

 

            2a. Antoni ( ok. 1850 - 1928 ), inżynier.

+ 1 żona N.N. Ich syn Medard.

                        3a. Medard ( ok. 1875 - 1913 na Uralu ), inżynier.

+ Zofia Bucholtz ( 1879 - 1952 ) , profesor Sorbony w Paryżu

( Instytut Slawistyki ). Ich syn Stanisław.

                                    4a. Stanisław ( ok. 1907 - ok.1975 w Paryżu.

             + 2 żona N.N. Ich syn Antoni.        

                        3b. Antoni ( ok. 1905 - ok. 1980 ) + N.N. Jankowska.

Ich córki: Konstancja i Michalina.    

       4b. Konstancja

                                    4c. Michalina ( niezamężna ).          

 

+ 2 żona Bernarda - Julia Sienkiewicz.

Ich dzieci: Wincenty, Aleksander, Józef, Witold, Konstancja i Helena.

 

            2b. Wincenty ( ok. 1860 - ok. 1920 ), prawnik + Ludwika Kwapińska.

Ich synowie: Bogdan, Marian, Henryk i Adam.

 

                        3c. Bogdan (ok. 1885 - ok. 1939), ukończył Politechnikę Kijowską.

                              + Nina Grigoriewna Beletskaja. Ich dzieci: Mikołaj i  Irina (Elyria).

 

4d. Irina (Elyria) (1919 - 2011), lekarka mieszkała

      w Nikołajewie (Ukraina) + Naum Rybczenko

       (1915 - 1970). Ich córki: Irina i Olga.

 

            5a. Irina Rybczenko (1944 - ) mieszka w Oczakowie,

obwód Nikołajewski (Ukraina) + Witalij Bieriezucki.

Ich dzieci: Ludmiła, Rusłan i Jekatierina.

 

6a. Ludmiła Bieriezucka (1965 - ) + Siergiej

      Kurczawow, mieszkają w Kijowie.

      Ich córka Jekatierina (1988)

            7a. Jekatierina Kurczawowa (1988)

                 + Maksym Didienko (1985-).

                   Ich córka  Ewa (2013-).

 

6b. Rusłan Bieriezucki (1973-) + Milena

       Michajlienko (1975-), mieszkają

       w Monachium (Niemcy).  Ich synowie:

        Jewgienij (2005-) i  Matwiej (2009-).

 

              6c. Jekatierina Bieriezucka (1975-) + Rołan

                    Jermakow (1973-), mieszkają w Odessie.

                     Ich syn Rościsław (1996-).

 

     5b. Olga Rybczenko (1948 - ) + Walierij Kac (1949-),

            mieszkają w Odessie.

 

3d. Marian ( ok. 1890 - ok. 1965 w Londynie ), prawnik

                         + N.N. Maria ( 1899 - 1970 ) - córka popa. Ich córki: Anna i Irena.

                                    4e. Anna + Aleksander N.N. - lekarz. Ich dzieci: Zofia i N.N. syn.

                                    4f. Irena ( 1923 - 1988 ) + Jan Kurowski 9 1924 - 1970 ), inżynier.

Ich syn Marek Kurowski ( 1952 -2001 )

+ Danuta Rostek - Groen ( 1954 - ).

Ich dzieci: Karolina Kurowska ( 1978 - ) i Grzegorz Kurowski

( 1982 - ).

 

                      

3e. Henryk ( 1891 - 1956 ) + Bogumiła Hawranek ( 1909 - 1993 ).

Ich synowie: Jerzy i Tadeusz.

             4g. Jerzy ( 1934 - 1936 ).

             4h. Tadeusz ( 1943 - ) + Teresa Lisowska ( 1946 - ), lekarka.

                        Ich córki: Karolina i Natalia.

                                   5c. Karolina ( 1974 - ).

                                   5d. Natalia ( 1979 - ).

                       

3f. Adam ( ok. 1895 - ok. 1940 zmarł w wojsku ), kawaler.

 

2c. Aleksander ( ok. 1862 - 1923 ), majątek Czerniewo i Borysów, czynił starania

 o oddanie majątku Świr, zakończone niepowodzeniem.

+ Kazimiera Górecka ( ok. 1870 - zmarła w czasie II wojny światowej około 1942 ).

Ich dzieci: Stanisław, Paulina, Witold, Aleksander, Zofia i Władysław.      

 

3g. Stanisław Henryk ( 1890 - 1929 ) + Janina Barańska ( 1900 - 1985 ), ukończyła S.G.G.W.   Ich dzieci: Henryk i Elżbieta.

             4i. Henryk ( 1925 - 1982 ).

                       + 1 żona Barbara Bombalska ( 1928 - 1950 ).Ich córka Anna.

           

                                   5e. Anna ( 1949 - ) + Tadeusz Lech ( 1948 - ).

                                    Ich córka Katarzyna Lech ( 1975 - ).          

                       + 2 żona Eugenia Klembert. Ich synowie: Waldemar

                           i Krzysztof.

                                   5f. Waldemar ( 1956 - ) + Lucyna Dworak ( 1956 - ).

                                    Ich dzieci: Piotr i Aleksandra.

                                               6d. Piotr ( 1981 - ).

                                               6e. Aleksandra ( 1989 - ).

                                   5g. Krzysztof ( 1959 - ) + N.N. Ich córka Monika.

                                               6f. Monika ( 1982 - ).

4j. Elżbieta ( 1924 - )

+ 1 mąż Wiesław Grabski ( 1923 - 1983 ).

    Ich córki: Anna i Jolanta.

Anna Grabska ( 1952 - 1952 ).

Jolanta Grabska ( 1950 - ) + Marek Demczuk.

Ich córki: Anna i Agnieszka.

Anna Demczuk ( 1977 - ) – prawnik.

Agnieszka Demczuk ( 1979 - ) - prawnik.

+ 2 mąż Wacław Osiński (1916 -1985) – ekonomista.

 

3h. Paulina ( 1891 - 1984 ) niezamężna.

 

3i. Witold ( ok. 1891 - zmarł w dzieciństwie.

 

3j. Aleksander ( ok. 1892 - ok. 1896 ) zmarł w wieku 4 lat.

 

3k. Zofia ( 1894 - 1974 ) + Aleksander Mieczysław Czapliński z Czapel

Czoplina. Ich syn Zbigniew Czapliński.

 

Zbigniew Czapliński ( 1923 - 1994 )

+ 1 żona Wanda Fojud ( 1910 - 1994 ).

            Ich córka Wioletta Czaplińska.

 

            Wioletta Czaplińska ( 1948 - )

             + 1 mąż Andrzej Łańcucki - małżeństwo bezdzietne.

             + 2 mąż Leszek Woszczerowicz ( 1940 - ).

                       Ich dzieci: Natalia ( 1974 - ) i Michał ( 1976 - ).

 

Zbigniew Czapliński + 2 żona Krystyna Barbara Chamska ( ( 1925 - ).

Ich syn Krzysztof Czapliński.

            Krzysztof Czapliński ( 1953 - ) + Iwona Witkowska ( 1953 - ).

                       Ich syn Mariusz Czapliński ( 1980 - ).

3l. Władysław ( 1893 - 1958 ) + Jadwiga Świeściakowska ( 1904 - 1974 ).

Ich córki: Irena ( 1925 - 1959 ), Helena ( 1926 - ), Janina ( 1929 - ),

Stanisława ( 1933 - ) i Maria ( 1946 - ).       

 

2d. Józef ( ok. 1865 - 1923 ) + Maria Julia Zawadzka ( 1866 - 1952 ).

Ich dzieci: Jadwiga, Stanisława, Czesław, Leonarda, Stefania i Benedykt.

 

3ł. Jadwiga ( 1895 - 1975 ).

+ 1 mąż Konstanty Giedroyć ( ok. 1870 - 1915/16 ) z rodziny książęcej.

Ich syn Jerzy Giedroyć zmarł mając 3 lat w 1916-1917.

+ 2 mąż Wincenty Zarembski ( ok. 1890 - 1971 ). Zmarli w Londynie.

 

3m. Stanisława ( 1897 - 1975 ) niezamężna.

( córka Witolda - kawaler, brat Józefa ).

 

3n. Czesław ( 1899 - ok. 1974 w Argentynie + Anna Lipińska ( 1903 - 1978 ).

Ich syn Andrzej.

 

            4k. Andrzej ( 1930 - 1978 ) + Janina Duś ( 1936 - 1989 ).

                 Ich synowie: Wojciech, Tomasz i Piotr.

                                   5h. Wojciech ( 1957 - ) + Urszula Bondyra ( 1958 - ).

                                    Ich synowie: Andrzej i Michał.

                                               6g. Andrzej ( 1981 - ).

                                               6h. Michał ( 1985 - ).

                                   5i. Tomasz ( 1962 - ) + Tatiana Chmielewska

                                    ( 1962 - ). Ich dzieci: Cosinna i Kosma.      

                                               6i. Cosinna ( ( 1989 - ).

                                               6j. Kosma ( 1987 - ).

 

                                   5j. Piotr ( 1964 - )

+ 1 żona Beata Dobruk ( 1967 -). Ich córka Natalia.

        6k. Natalia ( 1994 - ).

+ 2 żona Inga Lackorzyńska ( 1971 - ). Ich syn Szymon.

        6l.Szymon ( 2000 - ). 

 

3o. Leonarda ( ok. 1901 - ok. 1976 ) + Stanisław Ocetkiewicz.

Ich dzieci: Teresa Ocetkiewicz ( 1925 - 2000 ) i Loluś zastrzelony przez

hitlerowców w czasie II wojny światowej.

 

3p. Stefania ( 1907 - 1977 ), niezamężna.

3r. Benedykt ( 1909 - 1976 ), w czasie okupacji zmienił imię i nazwisko na:

Bohdan Podhorski-Piotrowski + Anna Lipińska ( 1903 - 1978 ).

Ich syn Jacek Podhorski - Piotrowski.

 

            4l. Jacek Podhorski-Piotrowski ( 1948 - )

              + Elżbieta Rosińska ( 1942 - ). Ich syn Jerzy Podhorski - Piotrowski.

                                   5k. Jerzy Podhorski - Piotrowski ( 1973 - )

+ Izabela Stańska ( 1974 - ).

Ich córka Wiktoria Elżbieta Podhorska - Piotrowska

                                    ( 1997 - ).      

 

2e.Witold ( ok. 1870 - 1932 ), kawaler.

 

2f. Konstancja ( ok. 1872 - ok. 1942 ), niezamężna.

 

2g. Helena ( ok. 1875 - ok. 1950 ) + N.N. Poznowicz. Ich synowie: Władysław Poznowicz,

Wincenty Poznowicz , Stanisław Poznowicz oraz Józef Poznowicz.

Władysław Poznowicz ( ok. 1900 - ok. 1975 ) zginął w czasie I wojny

 światowej jako białogwardzista zamordowany przez bolszewików.

Wincenty Poznowicz ( ok. 1902 - ok. 1977 ),

Stanisław Poznowicz ( ok. 1904 - ok. 1979 ) był generałem w ZSRR,

w 1937 roku zamordowany przez bolszewików, potem zrehabilitowany.

Rodzina mieszkała na Kaukazie. + N.N.

Ich dzieci: Eryk Poznowicz ( ok.1929 - ) i Karina Poznowicz ( ok. 1929 - ).

Józef Poznowicz ( ok. 1906 - ok. 1981 ) + Maria Kawdurowicz.

Ich dzieci: Antoni, Izabela, Barbara i Jerzy.

                           Antoni Poznowicz ( 1935 - 1994 ) + Helena Kosińska.

                           Izabela Poznowicz ( 1938 - 1971 ) + N.N. Ich córka Maria.

                                      Maria Poznowicz ( 1970 - ) + Piotr Jackowiak.

                                      Ich córka Tamara Jackowiak ( 1996 - ).

                                      Barbara Poznowicz ( 1942 - ) + Ryszard Stefański.

                                      Ich syn Ryszard.

                                      Ryszard Stefański ( 1969 - ) + Magdalena Bidermann.

                           Jerzy Poznowicz ( 1946 - ) + Urszula Kubiak.

                           Ich dzieci: Magdalena ( 1973 - ), Mikołaj ( 1978 - ) oraz

                           Jagoda Poznowicz ( 1988 - ).

 

 

Nowe drzewo genealogiczne po uzupełnieniach.

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

VII

pokolenie

VIII

pokolenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bernard

 

2. Antoni

9. Medard

27. Stanisław

 

 

 

 

10. Antoni

28. Konstancja

 

 

 

 

29. Michalina niezamężna

 

 

 

 

 

 

3. Wincenty

 

 

11. Bogdan

 

 

30. Irina

 

 

45.Irina

55. Ludmiła

68. Jekaterina

72. Ewa

 

56. Rusłan

69. Jewgienij

 

70. Matwiej

 

57. Jekaterina

71. Rościsław

 

31. Olga

 

 

 

 

12. Marian

32. Anna

2 dzieci

 

 

33. Irena

1 syn

 

 

 

13. Henryk

34. Jerzy

 

 

 

 

35. Tadeusz

46. Karolina

 

 

47. Natalia

 

 

14. Adam

kawaler

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aleksander

 

 

15. Stanisław

 

 

36. Henryk

48. Anna

 

 

49. Waldemar

58. Piotr

 

 

59. Aleksandra

 

 

50. Krzysztof

60. Monika

 

 

37. Elżbieta

 

 

16. Paulina

niezamężna

 

 

17. Witold

zmarł w dzieciństwie

 

 

18. Aleksander

zmarł w wieku 4 lat

 

 

19. Zofia

1 syn

 

 

 

 

 

20. Władysław

38 .Irena

1 syn

 

 

39. Helena

1 córka

 

 

40. Janina

1 syn

 

 

41. Stanisława

niezamężna

 

 

42. Maria

2 córki

 

 

 

 

 

 

 

5. Józef

21. Jadwiga

1 syn

 

 

22. Stanisława

niezamężna

 

 

 

 

 

23. Czesław

 

 

 

43. Andrzej

51. Wojciech

61. Andrzej

 

 

62. Michał

 

 

52. Tomasz

63. Cosinna

 

 

64. Kosma

 

 

53. Piotr

65. Natalia

 

 

66. Szymon

 

 

24. Leonarda

2 dzieci

 

 

25. Stefania

niezamężna

 

 

26. Benedykt

44. Jacek

54. Jerzy

67. Wiktoria

 

 

6. Witold

kawaler

 

 

7. Konstancja

niezamężna

 

 

8. Helena

4 synów

 

 

          

 

Do góry

 

Powrót do linii genealogicznych