Genealogia rodziny Ludwika Korwin-Piotrowskiego

 

 

  Herbu

KORWIN

                                                                                              Do Lini genealogicznych

 

 

( według jego książki: KORWINOWIE*, str. 103-104,

Drzewa genealogicznego rodziny Hałatkiewiczów

 oraz danych z Internetu  )

 

  1. Andrzej + Karolina Kleczyńska. Ich syn Adam.
  2. Adam + N.N. Junosza-Piotrowska. Ich syn Maciej-Franciszek.
  3. Maciej-Franciszek + N.N….. Ich syn Maciej.
  4. Maciej Marian ( ur. w Cieszanowie 30.08.1817 - ? )

     + N.N. Borzęcka. Ich dzieci: Adam, Teofil, Feliks, Józef,      

                           Andrzej i Maria-Rozalia.

 

5a. Adam

5b. Teofil

5c. Feliks + Seweryna Nowakowska. Ich dzieci: Feliks i Helena.

 

            6a. Feliks – doktor medycyny.

            6b. Helena + N.N. Jezierski

 

5d. Józef

5e. Andrzej ( ok. 1832 - ? ) + Helena Bernatowicz ( ok. 1846 – 1879 ).

      Ich dzieci: Adam-Tymoteusz, Stanisława i Helena.

 

6c. Adam-Tymoteusz ( 1867-1934 ), radca cesarski ( 1909 ), doktor medycyny,   

szef najsłynniejszej i najnowocześniejszej lecznicy szpitalnej w Krakowie,

kawaler Krzyża Rycerskiego Franciszka Józefa wojennego i Krzyża Zasługi złotego,

członek honorowy I. Polskiego Korpusu Weteranów

+ Maria Hałatkiewicz ( 1868 – 1964 ). Ich dzieci: Ludwik i Zofia.

 

                        7a. Ludwik ( 1904-1988 ), doktor medycyny, balneolog i kardiolog,

                             autor książek genealogicznych ( m. in. Korwinowie, Szlachta

                             ormiańska w Polsce ). Założyciel korporacji akademickiej

     PRAETORIA ( zał. 25.01.1925 r. ), której celem była praca na rzecz

     polskości „kresów wschodnich, ich uświadomieniem narodowym

     i dla ich wielkości kulturalnej i gospodarczej”. W 1930 roku

    wystąpił z PRAETORII i wstąpił do AKROPOLII, której był

    filistrem w latach 1930/1931.

    + Irena Piątkowska (1908 - 1984). Ich syn Bogusław Antoni.

           

            8. Bogusław Antoni (1941)

 

                        7b. Zofia (1904-1975)  + Tadeusz Góra (1898-1985), rotmistrz kawalerii.

 

            6d. Stanisława + Włodzimierz Gradziński.

            6e. Helena

 

5f. Maria-Rozalia + Marceli-Ferdynand  Hałatkiewicz, plenipotent dóbr

      margr. Wielopolskiego.

           

*  Ludwik Korwin ( pseud. Ludwika Korwin-Piotrowskiego ) „KORWINOWIE”,

Kraków 1935, Skład Główny  w Księgarni Stanisława Lisowskiego.

Kraków, Plac Mariacki 7

 

 

Do góry

 

Do Linii genealogicznych